Медіа - центр "Зіньківщина"
м.Зіньків, вул.Воздвиженська, 49 Е
тел.: (050) 258 51 02(Viber)
Повідомити про подію

Захищене і здорове покоління

Захищене і здорове покоління

Цього року девіз Всесвітнього дня охорони праці “Захищене і здорове покоління” збігається із завданням та метою Всесвітнього дня боротьби із дитячою працею.
У 2017 році Уряд України у Національній доповіді “Цілі сталого розвитку: Україна” визначив показники для досягнення Цілей сталого розвитку до 2033 року з урахуванням глобальних орієнтирів і принципів та суспільної думки щодо майбутнього країни. Серед них – захист трудових прав і створення надійних і безпечних умов праці та припинення використання дитячої праці в усіх її формах. Для досягнення зазначених цільових показників потрібен спільний комплексний підхід, який сприятиме виробленню культури профілактики в галузі охорони праці та техніки безпеки.
За даними Міжнародної організації праці, у світі смертність від нещасних випадків на виробництві серед молодих працівників (віком від 15 до 24 років), кількість яких становить 541 млн (це понад 15% усієї робочої сили світу), спостерігається на 40% частішою, ніж у дорослих робітників віком понад 25 років.
В Україні працює майже кожен третій віком від 15 до 24 років, що складає понад 1 млн громадян. Існує безліч факторів, що можуть вплинути на вразливість підростаючого покоління до ризиків, які є у сфері охорони праці та техніки безпеки. Це, зокрема: фізичний та психологічний стан розвитку молодих працівників; відсутність у них досвіду роботи та практичних навичок; погана обізнаність із небезпеками, пов’язаними з роботою, що виконується; нездатність відстоювати свої інтереси.
За результатами державного нагляду, спрямованого на запобігання економічній експлуатації молоді, зокрема дітей, виконанню робіт, небезпечних для їхнього життя й здоров’я, установлено, що 65% перевірених підприємств, де використовують працю неповнолітніх, порушують права дітей. Найбільше дитячу працю використовують у сфері послуг (58%), промисловості (20%), сільському господарстві (22%). Причинами залучення дітей до роботи у зазначених галузях є низькі вимоги до якості робочої сили, значні потреби у використанні ручної праці, необізнаність дітей зі своїми правами (оплата праці, відпочинок тощо).
Заходи до Всесвітнього дня охорони праці 2018 року спрямовані на те, щоб показати надзвичайну важливість вирішення проблем та створення передумов для охорони праці молодих працівників. Треба не лише сприяти належній зайнятості молоді, але й об’єднувати ці зусилля з боротьбою проти експлуатації дитячої праці на небезпечних видах робіт. Потрібно діяти на випередження – за активної участі представників профспілок і громадськості проводити серед молоді та роботодавців інформаційно-консультативну та навчальну роботу щодо підвищення правової обізнаності громадян.
Сьогодні в Україні в умовах побудови єдиного європейського простору, соціально-політичних змін пріоритетним завданням є не лише переосмислення стану організації праці, а й пошук шляхів її вдосконалення. Безумовно, праця є найважливішим джерелом поліпшення добробуту кожної людини, а також зміцнення могутності та процвітання держави. З огляду на різні об’єктивні та суб’єктивні фактори процес праці потребує певної охорони. Особливої актуальності набуває проблема збереження здоров’я молоді в процесі їх трудової діяльності. Загальновизнано вважати молодь важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Від здатності молоді бути активною творчою силою значною мірою залежить процес державотворення.
Охорона праці молоді, як багатоаспектне явище, має соціальне, правове та економічне значення для гармонійного розвитку кожного молодого працівника, процвітання суспільства та держави. Від рівня охорони праці молоді залежить майбутній розвиток держави і суспільства взагалі. Тому важливо забезпечити на законодавчому рівні захист здоров’я не тільки неповнолітніх працівників, але й усієї працюючої молоді.


Сергій ТОБОТА, страховий експерт
з охорони праці Диканського відділення
УВД ФСС України у Полтавській області.


Шановні читачі! Протягом багатьох років ми виробляли цікавий контент і брали інтерв'ю у знакових людей. Як відомо, ми також випускаємо безкоштовну газету "Зіньківщина "по - іншому". Тепер ми розуміємо, що одного лише нашого ентузіазму і обмежених рекламних доходів для цього недостатньо. Тому ми хочемо попросити підтримки у вас.

Ви можете перерахувати будь - яку суму на рахунок редакції.

539
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!