Медіа - центр "Зіньківщина"
м.Зіньків, вул.Воздвиженська, 49 Е
тел.: (050) 258 51 02(Viber)
Повідомити про подію

БЮДЖЕТ - 2019

БЮДЖЕТ - 2019

ЗІНЬКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
тридцять восьма сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ


18 грудня 2018 року

Про міський бюджет на 2019 рік
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Визначити на 2019 рік:
— доходи міського бюджету у сумі 20186000,00 гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 20186000,00 гривень., згідно з додатком 1 цього рішення;
— видатки міського бюджету у сумі 20186000,00 гривень., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 17006000,00 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету 3180000,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;
— профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 3180000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
— дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 3180000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
— оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 100000,00 гривень, що становить 0,5 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;
— резервний фонд міського бюджету у розмірі 10000,00 гривень що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.
2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 4 до цього рішення.
4.Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 925000,00 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
5.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.
6.Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.
7.Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 691 та частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13, частиною другою статті 70 та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.
8.Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:
— оплату праці;
— нарахування на оплату праці;
— оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
— поточні трансферти органам місцевих бюджетів;
— поточні трансферти населенню.
9.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10.Розпоряднику коштів міського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
— здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України до 15 березня 2019 року;
— оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються міською радою та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання тощо.
11.Дозволити міському голові протягом 2019 року (у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного бухгалтера міської ради) здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах річного обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фонду міського бюджету розпорядженням міського голови (за погодженням з постійною комісією міської ради бюджетною, з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, управління комунальною власністю) з подальшим затвердженням цих змін на сесії.
12.Дозволити міському голові протягом 2019 року здійснювати розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів з бюджетів вищого рівня у міжсесійний період розпорядженням міського голови (за погодженням з постійною комісією міської ради бюджетною, з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, управління комунальною власністю) з подальшим затвердженням цих змін на сесії.
13.Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
14.Додатки №1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
15.Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України дане рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття в друкованому виданні ПП «Зіньківщина по-іншому» та на офіційному сайті міської ради.
16.Організацію виконання рішення покласти на головного бухгалтера міської ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію міської ради бюджетну, з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, управління комунальною власністю (Джувага Н.І.).


Міський голова С.М.Максименко


Шановні читачі! Протягом багатьох років ми виробляли цікавий контент і брали інтерв'ю у знакових людей. Як відомо, ми також випускаємо безкоштовну газету "Зіньківщина "по - іншому". Тепер ми розуміємо, що одного лише нашого ентузіазму і обмежених рекламних доходів для цього недостатньо. Тому ми хочемо попросити підтримки у вас.

Ви можете перерахувати будь - яку суму на рахунок редакції.

530
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!