Медіа - центр "Зіньківщина"
м.Зіньків, вул.Воздвиженська, 49 Е
тел.: (050) 258 51 02(Viber)
Повідомити про подію

Охорона праці в сільському господарстві

Охорона праці в сільському господарстві

Із початком весняно-польових робіт значно зростають обсяги та інтенсивність виробничого процесу, пов’язаного з перевіркою готовності сільськогосподарської техніки, підготовкою насіння ярих зернових та зернобобових культур. У цей час пожвавлюються й інші роботи в агропромисловому виробництві. Зростає порівняно із зимовими місяцями кількість зайнятих на ручних роботах працівників, у першу чергу, на технологічному обслуговуванні й забезпеченні роботи посівних та інших машинно-тракторних агрегатів. Усе це збільшує вірогідність травматизму, особливо при недотриманні правил техніки безпеки та охорони праці і внаслідок неналежної організації робіт.
Згідно із Законом України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний створити на робочих місцях у кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до вимог нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
Оскільки якість виконання роботи і безпека праці залежить від навиків та вмінь самих працівників, то роботодавець має забезпечити для них проходження навчань, інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці.
Посадові особи й інші працівники, зайняті на роботах, внесених до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, повинні пройти спеціальне навчання та перевірку знань відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.
Також необхідно забезпечити та організувати на підприємствах проведення попереднього та періодичного медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці. На таких роботах, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.
Наказом Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 № 1804 затверджено Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці (набрав чинності 15.01.2019).
Також Мінсоцполітики наказом від 29.08.2018 № 1240 (зареєстрований у Мін'юсті 21.09.2018 за № 1090/32542) затвердило Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві (далі – Правила).
Правила поширюються на всіх юридичних та фізичних осіб, які провадять діяльність у сільському господарстві й відповідно до законодавства використовують найману працю та працівників, що працюють у сільськогосподарському виробництві.
Вимоги Правил є обов'язковими для виконання роботодавцями та працівниками під час виробництва сільськогосподарської продукції.
Під час безпосереднього проведення весняно-польових робіт на підприємствах сфери АПК має належним чином експлуатуватися техніка, а саме:
— експлуатація сільськогосподарських машин має здійснюватися з урахуванням вимог експлуатаційної документації;
— вузли та елементи сільськогосподарських машин, що рухаються, обертаються та можуть становити небезпеку, мають бути огороджені захисними кожухами, які забезпечують безпеку працівників.
— не дозволяється експлуатація несправних машини та обладнання;
— не дозволяється експлуатація сільськогосподарських тракторів без електростартерного запуску двигуна та з відсутньою або несправною системою блокування запуску двигуна за ввімкнутої передачі;
— перед виконанням робіт необхідно переконатися, що дроти повітряних ліній електропередач не буде зачіпати техніка;
— під час проїзду сільськогосподарської техніки потрібно дотримуватися безпечної дистанції.
Особливої уваги суб’єкти господарювання мають приділяти роботам, пов’язаним із підготовкою мінеральних добрив до їх внесення у ґрунт.
Роботи, пов’язані з підготовкою мінеральних добрив до внесення у ґрунт, треба здійснювати за допомогою механізмів, оснащених пристроями для зниження пилоутворення. Працівники повинні використовувати відповідний спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту органів дихання й зору.
Не дозволяється готувати розчини пестицидів безпосередньо в полі без засобів механізації.
Працівникам не дозволяється перебувати в зоні можливого руху маркерів або навісних машин під час розвертання машинно-тракторних агрегатів.
Під час руху агрегату не допускається одночасне обслуговування одним працівником двох або більше сівалок.
Завантаження сівалок і садильних машин насінням, садильним матеріалом та добривами має бути механізованим.
Ручне завантаження дозволяється лише за умови зупинення посівного або садильного агрегату та вимкнення двигуна трактора.
Заміну, очищення й регулювання робочих органів навісних машин і знарядь, які підняті, потрібно проводити тільки спеціальними чистками в рукавицях із зупиненим, загальмованим агрегатом та вимкнутим двигуном і вжиттям заходів, що запобігають їх самовільному опусканню.
Працівникам заборонено підніматися на або спускатися з машин під час їх руху.
Не дозволяється сівачам працювати на навісних сівалках.
Транспортування, зберігання та застосування пестицидів потрібно здійснювати з дотриманням вимог Закону України «Про пестициди і агрохімікати» та інших нормативно-правових актів у частині безпечного здійснення робіт із транспортування, зберігання та застосування пестицидів.
Диканське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Полтавській області наполегливо рекомендує роботодавцям, керівникам сільськогосподарських підприємств, головам фермерських господарств, інженерам з охорони праці напередодні розпалу весняно-польових робіт посилити профілактичну роботу із запобігання виробничому травматизму.
Бажаємо вам плідної та безпечної праці!


Сергій Тобота, страховий експерт з охорони праці Диканського відділення
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України
у Полтавській області.


Шановні читачі! Протягом багатьох років ми виробляли цікавий контент і брали інтерв'ю у знакових людей. Як відомо, ми також випускаємо безкоштовну газету "Зіньківщина "по - іншому". Тепер ми розуміємо, що одного лише нашого ентузіазму і обмежених рекламних доходів для цього недостатньо. Тому ми хочемо попросити підтримки у вас.

Ви можете перерахувати будь - яку суму на рахунок редакції.

500
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!