Медіа - центр "Зіньківщина"
м.Зіньків, вул.Воздвиженська, 49 Е
тел.: (093) 065 - 82 - 07, (099) 279 - 91 - 61 (Viber)
Повідомити про подію

Медичні огляди працівників: коли і кому проходити?

Медичні огляди працівників: коли і кому проходити?

Відповідно до чинного законодавства України у сфері охорони здоров’я та трудового права встановлено обов’язок та порядок медичного огляду працівників, метою якого є визначення, оцінювання та фіксування стану здоров’я працівника, з’ясування можливості до виконання певних трудових обов’язків та встановлення медичних протипоказань, своєчасного виявлення гострих та хронічних захворювань, а також превенції виникнення та розповсюдження інфекційних хвороб.
Так, згідно зі ст. 169 КЗпП та ст. 17 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медоглядів працівників, зайнятих на роботах: важких; із шкідливими або небезпечними умовами праці; де існує необхідність у професійному доборі.
Такі медогляди ще називають трудовими.
При визначенні того, чи потрібно тій чи іншій категорії працівників проходити медогляди, роботодавцю слід керуватися:
— порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 р. N 246, (далі – Порядок № 246);
— переліком шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників (додаток 4 до Порядку № 246);
— переліком робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників (додаток 5 до Порядку № 246);
— переліком робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженим наказом МОЗУ та Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 р.
Нормами ст.191 КЗпП та ст. 11 Закону України «Про охорону праці» усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові.
Водії транспортних засобів проходять медогляди відповідно до «спеціального» Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом МОЗ і МВС від 31.01.2013 р.№ 65/80.
Санітарне законодавство зобов’язує проходити так званий профілактичний медичний огляд працівників, чия професійна або інша діяльність пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань та/або виникнення харчових отруєнь. Такий медогляд називають м.
Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких зобов’язані проходити профілактичний медичний огляд, затверджено постановою КМУ від 23.05.2001 р. № 559.
Згідно ст.46 КЗпП за роботодавцем закріплено право відсторонення працівника від роботи за умови відмови або ухилення працівником від проходження обов’язкових медичних оглядів. Роботодавець має право в установленому законом порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати (ст. 17 ЗУ «Про охорону праці»). Отже, краще не відмовлятися від закріпленої на законодавчому рівні можливості перевірити своє здоров’я.
Медичні огляди поділяються на: — попередні (при прийнятті на роботу); — періодичні (протягом трудової діяльності); — позачергові (за ініціативною роботодавця чи працівника); — щорічні (для осіб до 21 року). Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою: — визначення стану здоров'я працівника і реєстрації вихідних об'єктивних показників здоров'я та можливості виконання без погіршення стану здоров'я професійних обов'язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу; — виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).
Періодичні медичні огляди проводяться з метою: — своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників; — забезпечення динамічного спостереження за станом здоров'я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу; — вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу; — розробки індивідуальних та групових закладів охорони здоров'я та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику; — проведення відповідних оздоровчих заходів.
Позачерговий медичний огляд працівників проводиться: — за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці; — за своєю ініціативою, якщо стан здоров'я працівника не дає змоги йому виконувати свої трудові обов'язки.
Крім того, окремі категорії працівників повинні в обов’язковому порядку проходити попередні та періодичні наркологічні і психіатричні огляди.
Перелік медичних психіатричних протипоказань для виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), а також порядок проведення обов’язкових психіатричних оглядів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465.
Перелік професій і видів діяльності, для яких є обов’язковими попередній і періодичний наркологічні огляди, затверджено постановою КМУ від 6 листопада 1997 р. N 1238. Цим же документом визначено порядок проведення таких медоглядів.
Організовувати обов’язкові медогляди працівників повинен роботодавець!
Порядок проведення трудових медоглядів буде висвітлено в наступній статті.


Сергій ТОБОТА,
страховий експерт з охорони праці Диканського
відділення УВДФСС України у Полтавській області.


Шановні читачі! Протягом багатьох років ми виробляли цікавий контент і брали інтерв'ю у знакових людей. Як відомо, ми також випускаємо безкоштовну газету "Зіньківщина "по - іншому". Тепер ми розуміємо, що одного лише нашого ентузіазму і обмежених рекламних доходів для цього недостатньо. Тому ми хочемо попросити підтримки у вас.

Ви можете перерахувати будь - яку суму на рахунок редакції.

622
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!